ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนการเปิดเรียนปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

เปิดเรียนภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.สมุทรสาคร

การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 สภาเด็กเเละเยาวชนอำเภอกระทุ่มแบน จัดกิจกรรม การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนว..

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานคณะกร..

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนและคณะก..

กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ให้กับคณะผู้บริหารกลุ่ม สหวิทยาเขตท่าจีน

ติดตามผลการใช้ ทฤษฎี 21 วัน

โรงเรียนบ้านหนองยาว จ.สุพรรณบุรี มาศึกษาดูงาน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหนองยาว จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปล่อ..

เผยแพร่ผลงานครู

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)