ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปเตรียมฉีด วัคซีนป้องกันโรคโควิช 19

โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ได้เข้ารับคัดสรรผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ระดับ ภูมิภ..

แจ้งเลื่อนการเปิดเรียนปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.สมุทรสาคร

การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 สภาเด็กเเละเยาวชนอำเภอกระทุ่มแบน จัดกิจกรรม การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนว..

กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

คณะบุคลากรโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมร่วมกันปลูกต้นไม้

การใช้กระเป๋าผ้าของนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน

เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ให้กับคณะผู้บริหารกลุ่ม สหวิทยาเขตท่าจีน

เผยแพร่ผลงานครู

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)

ข่าวการศึกษา