ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเรียน

ประชุมผู้ปกครอง

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครครู

ประชุมผู้ปกครอง

เปิดเรียนปีการศึกษา 2566 เทอม 2

ภาพกิจกรรม

การประกวด เขียนเรียงความ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ (ก๋งใช้)

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

มอบถ้วยรางวัลกรีฑารวม

ครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖. โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นักเรียนเข้ารับรางวัลกับนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังห..

เผยแพร่งานครู

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด3

เกมเขาวงกต

ผลงานเกมส์กัลยาน์-อัจฉราภรณ์ เกมแยกขยะ

ผลงานเกมส์ แยกขยะ น้ำเพชร ลัทธวรรณ 1/1

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)