ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดเรียน

เปิดเรียนปีการศึกษา 2566

เชิญชวนใช้ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี

รับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรม

Super Samart Camp กิจกรรมเยาวชนไทย ใส่ใจสังคม ระดับ อนุบาล และประถมศึกษา 30 ม.ค...

โครงการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจร เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

ทัศนศึกษา ไร่ปลูกรัก ระดับชั้น ป.4-ป.6 (19ม.ค.66)

กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

กิจกรรม ทิ้งขยะถูกที่ตรงสีถูกถัง

CO-BRICKS รั้ว รักษ์โลก

คณะบุคลากรโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมร่วมกันปลูกต้นไม้

เผยแพร่ผลงานครู

เกมเขาวงกต

ผลงานเกมส์กัลยาน์-อัจฉราภรณ์ เกมแยกขยะ

ผลงานเกมส์ แยกขยะ น้ำเพชร ลัทธวรรณ 1/1

ข่าวการศึกษา