โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - Banplongliam School | https://banplongliam.ac.th/


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประวัติ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ

แจ้งเปิดเรียน

เปิดเรียนปีการศึกษา 2566

เชิญชวนใช้ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี

รับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2566

คำขวัญวัครู โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

รับสมัครครู

ภาพกิจกรรม

การประกวด เขียนเรียงความ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ (ก๋งใช้)

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

มอบถ้วยรางวัลกรีฑารวม

ครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖. โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นักเรียนเข้ารับรางวัลกับนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังห..

เผยแพร่งานครู

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด3

เกมเขาวงกต

ผลงานเกมส์กัลยาน์-อัจฉราภรณ์ เกมแยกขยะ

ผลงานเกมส์ แยกขยะ น้ำเพชร ลัทธวรรณ 1/1

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)