ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดเรียนต่อตาม กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศให้นักเรียนเรียนที่บ้าน และผลการเรียนออนไลน์เทอมที่1 ปี2563

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบจ.สมุทรสาคร

การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 สภาเด็กเเละเยาวชนอำเภอกระทุ่มแบน จัดกิจกรรม การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนว..

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานคณะกร..

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้มีการจัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนและคณะก..

กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

กิจกรรมตลอดเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

กิจกรรมตลอดเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านเด็ก “ค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน”

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านเด็ก “ค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “ท่องไปในสาคร”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “ท่องไปในสาคร”

เผยแพร่ผลงานครู

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)