1415 1026 1799 1580 1110 1854 1813 1216 1871 1561 1259 1694 1366 1452 1291 1694 1028 1980 1613 1069 1899 1268 1054 1201 1976 1834 1267 1054 1044 1476 1297 1653 1199 1129 1463 1292 1747 1309 1375 1763 1407 1802 1936 1063 1615 1394 1288 1693 1954 1107 1576 1795 1131 1092 1386 1128 1830 1851 1733 1111 1944 1313 1894 1636 1275 1688 1099 1084 1713 1694 1012 1288 1890 1733 1900 1923 1136 1038 1976 1259 1892 1649 1878 1640 1685 1040 1370 1632 1427 1972 1876 1898 1112 1789 1979 1121 1569 1321 1648 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร - Banplongliam School | https://banplongliam.ac.th/


ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครู

ประชุมผู้ปกครอง

เปิดเรียนปีการศึกษา 2566 เทอม 2

ประวัติ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ

แจ้งเปิดเรียน

เปิดเรียนปีการศึกษา 2566

เชิญชวนใช้ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม

การประกวด เขียนเรียงความ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ผู้ใหญ่ใช้ ทองใบ (ก๋งใช้)

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

มอบถ้วยรางวัลกรีฑารวม

ครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖. โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นักเรียนเข้ารับรางวัลกับนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังห..

เผยแพร่งานครู

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด3

เกมเขาวงกต

ผลงานเกมส์กัลยาน์-อัจฉราภรณ์ เกมแยกขยะ

ผลงานเกมส์ แยกขยะ น้ำเพชร ลัทธวรรณ 1/1

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นางเยาวภา หนูอินทร์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)

ผลงานครู นายนิรุตต์ ตันเปรมวงษ์ (ผลงานวิชาการ)

bandar togel