1375 1570 1532 1468 1975 1127 1622 1022 1964 1708 1530 1549 1760 1032 1371 1295 1608 1338 1011 1619 1035 1165 1697 1377 1306 1002 1192 1018 1271 1083 1651 1079 1118 1899 1251 1887 1369 1661 1776 1478 1985 1194 1773 1700 1521 1570 1856 1237 1518 1966 1298 1738 1229 1754 1647 1189 1757 1713 1571 1277 1723 1296 1609 1079 1518 1050 1670 1245 1171 1909 1710 1644 1727 1842 1718 1189 1482 1382 1685 1784 1089 1978 1431 1204 1067 1132 1207 1052 1760 1188 1409 1061 1406 1629 1918 1368 1158 1961 1470 วิสัยทัศน์ / ปรัชญา - Banplongliam School | https://banplongliam.ac.th/

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นสากล นักเรียนมีคุณภาพภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยครูมืออาชีพและท้องถิ่น
bandar togel