ระบบ วัคซีน sinopharm

โจทย์เสริม , https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqtyrKPYDiLVDX6UELYlkgDeL6Xvj5felvZdi5lpYdPPAFzQ/viewform
โจทย์เสริม , https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccH2mOYe8rlfQ_DRtZ5JvF3ne-7CLnvD8Xm8hFt5uUXrWZbg/viewform
โจทย์เสริม , https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevRJ_QbZG269nTGkMT7tRppFRqoK9gcxCm748y65H_5pu_uQ/viewform
โจทย์เสริม , https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzQaipDeuhFU2ioRdoAWjuybQQj9gOoF75fg-3CFkVjltl1w/viewform
แบบทดสอบ , https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePPUlbaGJt1HS8lv6fFwAbIFdScpAXxkKk_f5091aeWgBtcw/viewform
แบบทดสอบ , https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBMDc6-IfzKHFSkGZIvIKu11JXRbyUP84S8LhflNUV8g0mOA/viewform
ห้องประชาธิประไตย , https://forms.gle/VE2grMEWX8ZmwKkHA
ห้องประชาธิประไตย , https://forms.gle/eWSpH1yysw4ZVXqY8
บันทึกการมาเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม , https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd05R318V-iUw89DZ3ErwQ4P8JlCgtD7OuUvEGAUPG_gWAj3w/viewform?usp=sf_link
บันทึกการมาเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม , https://forms.gle/4ToXu5Rukk1UHSd98
บันทึกการมาเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม , https://forms.gle/CEg8wiYrQumjig399
บันทึกการมาเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม , https://forms.gle/k65ZK69Ge5REE3Ny7
บันทึกการมาเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม , https://forms.gle/oBGWAnQU1PAqXWUU6
แบบทดสอบ , https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNvt3Omi0neO5y3iCG05pmexPv38ymw5G8yi5YmaZ1z0GxjQ/viewform
ระบบ4.0 ไฟร์ติดตั้ง , https://drive.google.com/file/d/1jtcX2gEuBjG9DRi-Vzmn0v0m5-p_tATe/view?usp=sharing
ระบบ4.0 ไฟร์ติดตั้ง , https://drive.google.com/file/d/1uYOYamthIq7un-Afa9GWsmerP-jIvmlJ/view?usp=sharing
บันทึกการมาเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม , https://banplongliam.ac.th/checkname/login
บันทึกการมาเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม , https://banplongliam.ac.th/checkcovid/check