1748 1758 1728 1613 1902 1101 1965 1030 1871 1569 1904 1681 1202 1310 1075 1960 1659 1615 1398 1729 1755 1219 1959 1052 1446 1625 1601 1429 1331 1863 1224 1196 1295 1383 1813 1967 1044 1090 1180 1723 1087 1958 1921 1035 1990 1046 1715 1444 1674 1237 1934 1125 1493 1846 1439 1747 1054 1246 1797 1085 1974 1402 1227 1422 1930 1770 1388 1337 1616 1830 1025 1334 1102 1585 1939 1233 1640 1311 1874 1170 1188 1972 1579 1995 1605 1851 1204 1022 1749 1855 1228 1543 1828 1908 1547 1165 1439 1853 1012 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 - Banplongliam School | https://banplongliam.ac.th/

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวปาริฉัตร ภู่ทอง
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางสาวพนารัตน์ แจ่มจำรัส
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางชนัตตา เกตุเเก่ว
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 )
นางสาวนันทนา ประทุมศิริ
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 )
นายนพรัตน์ ศุภษร
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางสาวน้ำฝน สุวรรณเชษฐ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 )
นายพีรากร ชื่นจิต
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางรัศมี พุ่มเกิด
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางสาวปรินทร วัฒราช
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางวราภรณ์ พรหมคุณ
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 )
นางสิริญากร ดาราเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 )
นายธนเดช ตุ้มพิทักษ์
ผู้ช่วยครู
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 )
bandar togel