ข่าวประชาสัมพันธ์

Onet ม.6

เชิญชวนใช้ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี

รับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2566

คำขวัญวัครู โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

รับสมัครครู

เปิดเรียนปีการศึกษา 2565 เทอม 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการป้องกั..

เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญซาหรือกัญชง

ประชาสัมพันธ์วัคซีนป้องกัน covid นักเรียนอายุ 5 ถึง 11 ปีเข็..

แจ้งเปิดเรียน ปีการศึกษา2565 เทอม 1

ประชาสัมพันธ์ ฉัดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนอายุ 5-15 ปี

เกมส์ขยะ น้ำเพชร

แจ้งปิดเรียน