ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการป้องกั..

เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญซาหรือกัญชง

ประชาสัมพันธ์วัคซีนป้องกัน covid นักเรียนอายุ 5 ถึง 11 ปีเข็..

แจ้งเปิดเรียน ปีการศึกษา2565 เทอม 1

ประชาสัมพันธ์ ฉัดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนอายุ 5-15 ปี

แจ้งปิดเรียน

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปเตรียมฉีด วัคซีนป้..

โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ได้เข้ารับคัดสรรผลงาน 1 โรงเรียน 1 ..

แจ้งเลื่อนการเปิดเรียนปีการศึกษา 2564

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

เปิดเรียนภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2564

ประกาศปิดเรียนต่อตาม กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศให้นักเรียนเรียนที่บ้าน และผลการเรียนออนไลน์เทอมที่1 ป..

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ประชุมผู้ปกครอง

ประกาศ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

นางสาวภัทรวดี โกยทอง (น้องปิ่น) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และร..

นางสาวภัทรวดี โกยทอง (น้องปิ่น) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัล Producer Choice

กำหนดการสอบ ภาคเรียนเรียนที่ 1 วันที่ 11-13 พ.ย. 2563

กำหนดการสอบ ภาคเรียนเรียนที่ 1 วันที่ 11-13 พ.ย. 2563

ชาวท่าจีนร่วมแรงห่วงใย ใส่ใจคัดแยกขยะ

ประชาสัมพันธ์ ชาวท่าจีนร่วมแรงห่วงใย ใส่ใจคัดแยกขยะ ขอเชิญชวนประชาชนชาวท่าจีนทุกท่านเข้าร่วมโครงการโ..

รัปสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษษ2564