กิจกรรมโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school)

คณะบุคลากรโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมร่วมกันปลูกต้นไม้

การใช้กระเป๋าผ้าของนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน

เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ให้กับคณะผู้บริหารกลุ่ม สหวิทยาเขตท่าจีน

ติดตามผลการใช้ ทฤษฎี 21 วัน

อบรม ให้ความรู้การเลี้ยงใส้เดือนกับคนในชุมชน

การทำน้ำหมักจากเศษอาหาร

การทำถังขยะไว้ใช้เอง และทำไปมอบให้กับชุมชน

โรงเรียนบ้านหนองยาว จ.สุพรรณบุรี มาศึกษาดูงาน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหนองยาว จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปล่อ..

กิจกรรมตลอดเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

กิจกรรมตลอดเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านเด็ก “ค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจี..

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านเด็ก “ค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน”

กิจกรรมเดินแบบชุดรีไซเคิล ระดับชั้นอนุบาล

คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในชุมชนรอบๆ บริเวณโรงเรียน

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “ท่องไปในสาคร”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “ท่องไปในสาคร”

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “เศรษฐีมือใหม่”

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “เศรษฐีมือใหม่”

คัดเลือกนักเรียนแกนนำ “ยุวชนคนรักท่าจีน”

คัดเลือกนักเรียนแกนนำ “ยุวชนคนรักท่าจีน”

I CARES Model

I CARES Model

ประชุมวางแผนในการดำเนินการค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน

ประชุมวางแผนในการดำเนินการค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน