กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

กิจกรรมตลอดเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

กิจกรรมตลอดเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านเด็ก “ค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจี..

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านเด็ก “ค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “ท่องไปในสาคร”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “ท่องไปในสาคร”

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “เศรษฐีมือใหม่”

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “เศรษฐีมือใหม่”

คัดเลือกนักเรียนแกนนำ “ยุวชนคนรักท่าจีน”

คัดเลือกนักเรียนแกนนำ “ยุวชนคนรักท่าจีน”

I CARES Model

I CARES Model

ประชุมวางแผนในการดำเนินการค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน

ประชุมวางแผนในการดำเนินการค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน