กิจกรรมโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school)

กิจกรรม ทิ้งขยะถูกที่ตรงสีถูกถัง

CO-BRICKS รั้ว รักษ์โลก

คณะบุคลากรโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมร่วมกันปลูกต้นไม้

การใช้กระเป๋าผ้าของนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน

เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

เผยแพร่ผลงาน โรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ให้กับคณะผู้บริหารกลุ่ม สหวิทยาเขตท่าจีน

ติดตามผลการใช้ ทฤษฎี 21 วัน

อบรม ให้ความรู้การเลี้ยงใส้เดือนกับคนในชุมชน

การทำน้ำหมักจากเศษอาหาร

การทำถังขยะไว้ใช้เอง และทำไปมอบให้กับชุมชน

โรงเรียนบ้านหนองยาว จ.สุพรรณบุรี มาศึกษาดูงาน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหนองยาว จังหวัดสุพรรณบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านปล่อ..

กิจกรรมตลอดเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

กิจกรรมตลอดเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านเด็ก “ค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจี..

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้านเด็ก “ค่ายเยาวชนคืนลมหายใจให้ท่าจีน”