กิจกรรม สายน้ำท่าจีนในคืนเดือนเพ็ญ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีโดยการบูรณาการจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเข้ามาอยู่ในกิจกรรม "สายน้ำท่าจีนในคืนเดือนเพ็ญ" โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนลอยกระทงและกล่าวเปิดงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=banplongliamschool&set=a.3514539525291381