เข้าร่วมโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 นักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี