การประกวด เขียนเรียงความ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เด็กหญิงจามโนน นายน้อย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด เขียนเรียงความ
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
20230914071059(1).jpg - การประกวด เขียนเรียงความ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  | https://banplongliam.ac.th/ 20230914071059(2).jpg - การประกวด เขียนเรียงความ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  | https://banplongliam.ac.th/ 20230914071059.jpg - การประกวด เขียนเรียงความ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  | https://banplongliam.ac.th/