กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

คัดเลือกนักเรียนแกนนำ “ยุวชนคนรักท่าจีน”

วันศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562
    กิจกรรม  คัดเลือกนักเรียนแกนนำ “ยุวชนคนรักท่าจีน” จำนวน 40 คน  ที่มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจและพร้อมเป็นแกนนำในการขยายผลของความรู้สู่เพื่อนๆ นักเรียนคนอื่นๆ ในโรงเรียนต่อไป