กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

กิจกรรมตลอดเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

กิจกรรมตลอดเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563

กิจกรรม การประกวด “เวทีคืนลมหายใจให้ท่าจีน” การประกวดแข่งขันการร่วมกันรณรงค์ ทั้งองค์กรลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า  รวมทั้งการแข่งขันวิชาการประเภทต่างๆ  ทุกระดับชั้น
 กิจกรรมขยายผลสู่ชุมชน สำรวจชุมชนใกล้โรงเรียน-แจกแผ่นพับ-ขยายความรู้ ร่วมรณรงค์ เชิญชวนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดของชุมชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง