เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายอุเทน เจียวท่าไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและนักเรียน เดินรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจสมุทรสาครและสมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ อาทิตย์20 ธันวาคม 2563 เวลา 08:00 น ถึง 17:00 น.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=banplongliamschool&set=a.3621339417944724
20201211231234.jpg - เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | https://banplongliam.ac.th 20201211231235.jpg - เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | https://banplongliam.ac.th 20201211231236(1).jpg - เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | https://banplongliam.ac.th 20201211231236.jpg - เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | https://banplongliam.ac.th 20201211231237(1).jpg - เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | https://banplongliam.ac.th 20201211231237.jpg - เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | https://banplongliam.ac.th 20201211231238(1).jpg - เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | https://banplongliam.ac.th 20201211231238(2).jpg - เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | https://banplongliam.ac.th 20201211231238.jpg - เดินรณรงค์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | https://banplongliam.ac.th