กิจกรรมโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school)

การใช้กระเป๋าผ้าของนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน