กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

การใช้กระเป๋าผ้าของนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน