กิจกรรมโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school)

คณะบุคลากรโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมร่วมกันปลูกต้นไม้