กิจกรรมโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว

การทำน้ำหมักจากเศษอาหาร