โครงการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจร เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

https://photos.app.goo.gl/gtjFYxdtwb1agh4L8