ทัศนศึกษา ไร่ปลูกรัก ระดับชั้น ป.4-ป.6 (19ม.ค.66)

https://photos.app.goo.gl/VMvvYebQ9HtxVsNQ6