กิจกรรมโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-school)

กิจกรรม ทิ้งขยะถูกที่ตรงสีถูกถัง

https://photos.app.goo.gl/n49WLxbMbTt21vRZ7  รูปกิจกรรมกิจกรรม ทิ้งขยะถูกที่ตรงสีถูกถัง